fbpx

Jezioro Orliczko

Jezioro Orliczko

Jezioro Orliczko

Położenie jeziora

Położone jest na terenie gminy Pniewy. Dojazd z Poznania drogą nr 92 Poznań – Gorzów. W Pniewach należy skręcić w kierunku Wronek następnie po 13km od Pniew znajduje się wieś Orliczko, w której zabudowania znajdują się bezpośrednio nad jeziorem. Jezioro widać z drogi po lewej stronie.

Specyfika jeziora

Powierzchnia jeziora wynosi 21,6 ha. Średnia głębokość wynosi 1,6 m, a maksymalna 4 m. Długość maksymalna Orliczka wynosi 1115 m, a szerokość 215 m. Typ jeziora – sandaczowy. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie wioski Orliczko, której zabudowania leżą na południowo-wschodnim brzegu. Pozostałe brzegi zbiornika stanowią pola uprawne i łąki. Od strony szosy dojazd do jeziora utrudniony, możliwy jedynie przez podwórze gospodarstwa rolnego. Jezioro zasilane jest wodą z pobliskich torfianek i posiada jeden niewielki odpływ.Dno jeziora jest dość wyrównane z jednym niewielkim głęboczkiem. W dużej części dno jest twarde,piaszczyste, a osady denne nie przekraczają miąższości 30 cm. Roślinność wynurzona jest stosunkowo uboga, złożona głównie z trzciny pospolitej i pałki wodnej oraz situ.Roślinność zanurzona to głównie wywłócznik, rogatek i rdestnica, które porastają dno do głębokości 1,5 m, głównie w części północno-wschodniej
i południowo-zachodniej jeziora. Roślinność o liściach pływających to niewielkie skupiska grążela żółtego. Przeźroczystość wody stosunkowo mała, bo od 0,5 m, latem, do 1 m wiosną i jesienią. Pojawiają się także zakwity fitoplanktonu.

Mapa batymetryczna Jeziora Orliczko

Wędkarstwo

Warunki wędkowania są bardzo dobre jedynie z zachodniego brzegu, gdyż brzeg południowo-wschodni oprócz zabudowy jest dość mocno zakrzewiony. W Orliczku łowi się najczęściej duże leszcze, często też węgorze, sandacze i karpie.

Jezioro jest udostępnione do wędkowania wyłącznie z brzegu.

W jeziorze występują: sandacze, węgorze, szczupaki, liny, amury, leszcze, krąpie, karasie, płocie oraz węgorze.

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Orliczko zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak, ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180.

Linia brzegowa Jeziora Orliczko od strony wsi Orliczko