fbpx

Regulamin

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Poniżej przedstawione są regulaminy z przepisami wędkowania na jeziorach gospodarstwa Lutom

Każdy wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami

 1. Łowisko jezioro Białokoskie jest łowiskiem typu „Złów i wypuść”
 2. Każda złowiona ryba musi zostać wypuszczona do jeziora z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej.
 3. Zasada „Złów i wypuść” nie dotyczy sumów.
 4. Wędkarz ma obowiązek posiadać podbierak i przyrząd do wyjmowania haczyków oraz zaleca się posiadanie maty wędkarskiej.
 5. Dopuszcza się połów na żywą lub martwą rybkę w celu połowu sumów wykorzystując przynętę o minimalnym wymiarze 30cm w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
 6. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 7. Sezon wędkarski dzienny z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 8. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia.
 9. Sezon wędkarski dzienny z łodzi trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 10. Wędkowanie z łodzi dozwolone jedynie od wschodu do zachodu słońca
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego oraz stałego).
 12. “Zezwolenie dobowe” oraz “Zezwolenie dobowe i dzienne łódź” jest ważne 24 godziny od godziny rozpoczęcia podanej przy zakupie zezwolenia.
 13. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 14. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 15. Zabrania się wywozu zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi. Zabrania się przegradzania przepływów pomiędzy brzegiem a wyspami. (Ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora)
 16. Dozwolony jest połów metodą trollingową z zachowaniem 1 wędka na osobę i maksymalnie 2 wędki na jednostkę pływającą.
 17. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 18. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 19. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 20. Uprawniony do rybactwa nie odpowiada za dostęp do jeziora oraz za stan i dostęp do stanowisk wędkarskich.
 21. Uprawniony do rybactwa zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego jeziora na czas zawodów wędkarskich, z możliwością wędkowania tylko dla uczestników zawodów.
 22. Zezwolenie zakupione w formie elektronicznej na stronie www.zezwolenia-lutom.pl należy posiadać przy sobie w wersji elektronicznej lub papierowej. Brak możliwości okazania zezwolenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z brakiem zezwolenia, co skutkuje konsekwencjami karnymi.
 23. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 24. Wszelkie pozostałe przepisy amatorskiego połowu ryb wynikają z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
 25. Wędkarz z chwilą zakupu zezwolenia oświadcza, że zapoznał się z pełnym regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorach należących do Gospodarstwa Rybackiego Lutom.
 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów nocny ryb trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 maja do 31 grudnia, na jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca.
 5. Wędkowanie z łodzi dozwolone jedynie od wschodu do zachodu słońca.
 6. “Zezwolenie dobowe” oraz “Zezwolenie dobowe i dzienne łódź” jest ważne 24 godziny od godziny rozpoczęcia podanej przy zakupie zezwolenia.
 7. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 8. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu (od 1 maja do 31 grudnia, na jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca) lub 1 wędka z lodu.
 9. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego oraz stałego).
 10. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2 szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2 szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg łącznie.
 11. Ustala się wymiar ochronny: szczupak do 50cm od 75cm, sandacz do 50cm od 75cm, okoń do 20cm od 40cm, węgorz do 50cm od 75cm, sum do 70cm, karp do 35cm od 60cm
 12. Zezwala się na wywóz zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi bez ograniczeń na jeziorach: Barding, Buszewskie, Lubocześnickie, Lubosz Kuchenne, Mormin, Orliczko, Pamiątkowskie, Pniewskie, Psarskie. Na pozostałych jeziorach ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora. Zezwala się na wywóz zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi bez ograniczeń na jeziorze Bytyńskim od 1 stycznia do 31 maja. Od 1 czerwca do 31 grudnia ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora.
 13. Dozwolony jest połów metodą trollingową z zachowaniem 1 wędka na osobę i maksymalnie 2 wędki na jednostkę pływającą.
 14. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 15. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 16. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 17. Uprawniony do rybactwa nie odpowiada za dostęp do jeziora oraz za stan i dostęp do stanowisk wędkarskich.
 18. Uprawniony do rybactwa zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego jeziora na czas zawodów wędkarskich, z możliwością wędkowania tylko dla uczestników zawodów.
 19. Zezwolenie zakupione w formie elektronicznej na stronie www.zezwolenia-lutom.pl należy posiadać przy sobie w wersji elektronicznej lub papierowej. Brak możliwości okazania zezwolenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z brakiem zezwolenia, co skutkuje konsekwencjami karnymi.
 20. Na jeziorze Bytyńskim wodowanie łodzi wędkarskich dozwolone jest wyłącznie na terenie „Rybakówki” w Bytyniu.
 21. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 22. Wszelkie pozostałe przepisy amatorskiego połowu ryb wynikają z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
 23. Wędkarz z chwilą zakupu zezwolenia oświadcza, że zapoznał się z pełnym regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorach należących do Gospodarstwa Rybackiego Lutom.

Zasady wędkowania na Jeziorach Gospodarstwa Lutom

Informacje dla osób, które pierwszy raz odwiedzają nasze jeziora

Okresy ochronne obowiązujące na Jeziorach Gospodarstwa Lutom

 • Sandacz – od 1 stycznia do 31 maja
 • Sum – od 1 stycznia do 31 maja
 • Szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • Węgorz – od 1 grudnia do 31 marca

Wszelkie pozostałe przepisy amatorskiego połowu ryb wynikają z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego dostępny jest na stronie poniżej

Pytania dotyczące zasad wędkowania

Zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami, wędkarz powinien mieć kartę wędkarską. Przepis ten nie dotyczy obcokrajowców. Najważniejszym dokumentem jaki musi posiadać wędkarz jest zezwolenie na amatorski połów ryb.

NIE. Opłaty PZW (Polski Związek Wędkarski) nie mają nic wspólnego z jeziorami gospodarstwa Lutom.

Zezwolenie można zakupić na stronie www.zezwolenia-lutom.pl lub w stacjonarnych punktach sprzedaży, które wymienione są >>TUTAJ<<

Stałe zezwolenie ważne jest od dnia zakupu do ostatniego dnia sezonu wędkarskiego czyli do 31 grudnia

Wędkowanie z brzegu w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca) dozwolone jest przez cały rok. Wędkowanie w nocy dozwolone jest od 1 kwietnia do 31 grudnia. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 maja (na jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca, na jeziorze Białokoskim od 1 stycznia) do 31 grudnia.

Jeden wędkarz może wędkować na 2 wędki spławikowe lub gruntowe LUB na jedną wędkę spinningową LUB na jedną wędkę na lodzie.

Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2 szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2 szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg łącznie.

Na jeziorze Białokoskim zabierać można jedynie sumy, reszta złowionych ryb musi zostać wypuszczona do jeziora z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający znacząco ich kondycji zdrowotnej.

Ustala się wymiar ochronny: szczupak do 50cm od 75cm, sandacz do 50cm od 75cm, okoń do 20cm od 40cm, węgorz do 50cm od 75cm, sum do 70cm, karp do 35cm od 60cm

Oznacza to, że ryba poniżej oraz powyżej wymiaru ochronnego musi zostać wypuszczona do jeziora z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej.

Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.

Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości

Zezwolenie zakupione w formie elektronicznej na stronie www.zezwolenia-lutom.pl należy posiadać przy sobie w wersji elektronicznej lub papierowej. Brak możliwości okazania zezwolenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z brakiem zezwolenia, co skutkuje konsekwencjami karnymi.

Na wszystkich jeziorach gdzie dozwolone jest wędkowanie z łodzi są wyznaczone miejsca do wodowania łodzi.

Na jeziorze Bytyńskim wodowanie łodzi wędkarskich dozwolone jest wyłącznie na terenie „Rybakówki” w Bytyniu.

 

Zezwala się na wywóz zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi bez ograniczeń na jeziorach: Barding, Buszewskie, Lubocześnickie, Lubosz Kuchenne, Mormin, Orliczko, Pamiątkowskie, Pniewskie, Psarskie. Na pozostałych jeziorach ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora.

Zezwala się na wywóz zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi bez ograniczeń na jeziorze Bytyńskim od 1 stycznia do 31 maja. Od 1 czerwca do 31 grudnia ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora.

Od 2023 trolling na jeziorach gospodarstwa Lutom jest dozwolony w okresie od 1 maja (na jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca) do 31 grudnia. Dozwolony jest połów metodą trollingową z zachowaniem 1 wędka na osobę i maksymalnie 2 wędki na jednostkę pływającą.

Pływanie z silnikiem spalinowym dozwolone jest jedynie na jeziorze Chrzypskim w okresie od 1 czerwca do 30 września. Na pozostałych jeziorach pływać można jedynie na silniku elektrycznym.

Zbiór informacji

Najważniejsze odnośniki do informacji dotyczących wędkowania na jeziorach gospodarstwa Lutom

Zasady wędkowania

Opis zasad wędkowania na Jeziorach Gospodarstwa Lutom

Regulamin

Regulamin amatorskiego połowu ryb na Jeziorach Gospodarstwa Lutom

Jeziora w ofercie

Spis wszystkich jezior w ofercie gospodarstwa Lutom

eZezwolenia

Zakup elektronicznego zezwolenia przez stronę internetową

Punkty sprzedaży

Stacjonarne punkty sprzedaży zezwoleń wędkarskich