fbpx

Objaśnienie nowych zasad regulaminu

Nowy regulamin

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Bytyńskim:

 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 maja do 30 listopada.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 czerwca do 30 listopada.
 5. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 6. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 7. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2 szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2 szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg.
 8. Ustala się wymiar ochronny: szczupak do 50cm od 75cm, sandacz do 50cm od 75cm, węgorz do 50cm od 75cm, sum do 70cm, karp do 35cm od 60cm
 9. Zabrania się wywozu zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi oraz zabrania się połowu ryb metodą spinningową z brzegu i połowu ryb metodą trollingową. (Ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora)
 10. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego).
 12. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 13. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 14. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 15. Wodowanie łodzi wędkarskich wyłącznie na terenie „Rybakówki” w Bytyniu.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na pozostałych jeziorach (poza Jeziorem Bytyńskim):

 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 maja do 30 listopada.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 maja do 31 grudnia.
 5. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 6. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu (od 1 maja do 31 grudnia) lub 1 wędka z lodu.
 7. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg.
 8. Ustala się wymiar ochronny: szczupak do 50cm od 75cm, sandacz do 50cm od 75cm, węgorz do 50cm od 75cm, sum do 70cm, karp do 35cm od 60cm
 9. Zabrania się połowu ryb metodą trollingową.
 10. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego).
 12. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 13. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 14. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Informacje dotyczące zezwolenia elektronicznego:

Zezwolenia wędkarskie dzienne i dobowe na wszystkie jeziora zakupić można szybko i wygodnie przez Internet.
Zezwolenie wędkarskie należy mieć przy sobie podczas kontroli Straży Rybackiej, w wersji elektronicznej lub papierowej. Zwracamy jednak uwagę, że brak możliwości okazania zezwolenia w formie elektronicznej (np. rozładowany telefon) jest równoznaczne z brakiem zezwolenia, co skutkuje konsekwencjami karnymi.

Informacje dotyczące wszystkich jezior (poza Jeziorem Bytyńskim):

 1. Do zakupionego zezwolenia stałego z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia stałego z łodzi (przy zachowaniu tego samego jeziora). Dopłata wynika z różnicy cen.
 2. Do zakupionego zezwolenia stałego z łodzi lub z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia stałego na połów nocny z brzegu za 180 zł (połów nocny od 1 maja do 30 listopada).
 3. Do zakupionego zezwolenia stałego lub dziennego z łodzi lub z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia na 1 noc z brzegu w cenie 20 zł


Punkty sprzedaży zezwoleń


Cennik zezwoleń wędkarskich


Zakup zezwolenia elektronicznego