Sprzedaż zezwoleń

Ceny zezwoleń w złotówkach [pln]:

JEZIORASTAŁE BRZEGDZIENNE BRZEG / Z LĄDUDOBOWE BRZEGDOPŁATA STAŁE BRZEG / NOC
BUSZEWSKIE300,0018,0036,00180,00
BIAŁOKOSKIE240,0018,0036,00180,00
BARDING360,0018,0036,00180,00
CHRZYPSKIE240,0018,0036,00180,00
JAROSZEWSKIE240,0018,0036,00180,00
LUBOSZ KUCHENNE300,0018,0036,00180,00
LUBOCZEŚNICKIE300,0018,0036,00180,00
LUBOSIŃSKIE DUŻE I MAŁE240,0018,0036,00180,00
MORMIN240,0018,0036,00180,00
ORLICZKO300,0018,0036,00180,00
PAMIĄTKOWSKIE360,0018,0036,00180,00
ZAJĄCZKOWSKIE I PSARSKIE240,0018,0036,00180,00
PNIEWSKIE300,0018,0036,00180,00

Ceny zezwoleń połowu z łodzi w złotówkach [pln] :

JEZIORASTAŁE ŁÓDŹDZIENNE ŁÓDŹ
BUSZEWSKIE480,0036,00
BIAŁOKOSKIE480,0036,00
BARDINGniedostępneniedostępne
CHRZYPSKIE480,0036,00
JAROSZEWSKIE480,0036,00
LUBOSZ KUCHENNEniedostępneniedostępne
LUBOCZEŚNICKIEniedostępneniedostępne
LUBOSIŃSKIE DUŻE I MAŁE480,0036,00
MORMINniedostępneniedostępne
ORLICZKOniedostępneniedostępne
PAMIĄTKOWSKIE480,0036,00
ZAJĄCZKOWSKIE I PSARSKIE480,0036,00
PNIEWSKIE480,0036,00

Ceny dla Jeziora Bytyńskiego w złotówkach [pln]

POŁÓW Z BRZEGUDZIENNIEDOBOWEDZIENNIE Z ŁODZI
1 dzień24,0040,0060,00
3 dni60,00105,00niedostępne
7 dni130,00215,00niedostępne
14 dni215,00330,00niedostępne

Zezwolenia dzienne obowiązują od wschodu do zachodu słońca.

Zezwolenia dobowe obowiązują 24 godziny od godziny podanej przy zakupie zezwolenia.