fbpx

Jezioro Mormin

Jezioro Mormin

Jezioro Mormin

Położenie jeziora

Jezioro znajduje się w gminie Ostroróg, 1 km na zachód od miejscowości Ostroróg. Dojazd z Poznania, drogą Poznań-Szamotuły-Sieraków.

Specyfika jeziora

Powierzchnia jeziora wynosi 11,4 ha, średnia głębokość to 3 m, maksymalna 4 ,0 m. Typ jeziora linowo-szczupakowy. Jezioro położone jest w terenie pagórkowatym. Zlewnie jeziora stanowią pola uprawne i lasy mieszane. Jezioro posiada kształt owalnego oczka z dopływem z wyżej położonego jeziora Książę i odpływem do położonego niżej jeziora Ostroróg, zwanego Wielkim. Dno jeziora zasadniczo wyrównane jest na całej powierzchni z łagodnymi spadkami ławicy przybrzeżnej. Przybrzeżne partie dna twarde z niewielka ilością osadów, głębiej dno muliste z osadem do 0,5 m.Roślinność wynurzona – silnie rozwinięta wzdłuż linii brzegowej, z licznymi przerwami (stanowiska wędkarskie), dominuje trzcina pospolita i pałka. Roślinność zanurzona pokrywa niemalże całe dno jeziora, głównie jest to wywłócznik i rogatek. Roślinność o liściach pływających. W okresie letnim bujnie rozwinięte zespoły grążela żółtego i pojedyncze stanowiska grzybienia białego. Przeźroczystość wody wynosi 0,5-1,0 m. Latem częste zakwity fitoplanktonu.

Mapa batymetryczna Jeziora Mormin

Wędkarstwo

Warunki do wędkowania są dobre ze względu na liczne stanowiska wędkarskie. Łowi się tu duże okazy karpia, szczupaka, dużego leszcza oraz płoci. Występujące gatunki ryb: lin, szczupak, węgorz, karaś złocisty, okoń, leszcz, krąp, płoć, karp. Nad brzegiem jeziora znajduje się kąpielisko z pomostem, domki letniskowe, latem funkcjonują punkty gastronomiczne.

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Chrzypskie zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w miejscowości Ostroróg – Sklep wielobranżowy „Ania”, ul.Poznańska 41, tel. 722 022 776

Jezioro Mormin