Regulamin

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorach JSGR:

 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu dzienny trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, spinning od 1.05-31.12 (spinning na Jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca do 1 listopada)
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 maja do 30 listopada. (jezioro Bytyńskie od 1 czerwca do 30 listopada)
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 maja do 31 grudnia. (jezioro Bytyńskie od
  1 czerwca do 30 listopada)
 5. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 6. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 7. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb drapieżnych ogranicza się do: 2 szt szczupaka, 2 szt sandacza, 2 szt węgorza, 2 szt suma oraz 2 szt karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg.
 8. Ustala się wymiar ochronny: szczupak 50cm, sandacz 50cm, węgorz 50cm, sum 70cm, karp 35cm.
 9. Zabrania się połowu ryb metodą trollingową.
 10. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego).
 12. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 13. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 14. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Informacje dotyczące wszystkich jezior (poza Jeziorem Bytyńskim):

 1. Do zakupionego zezwolenia stałego z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia stałego z łodzi (przy zachowaniu tego samego jeziora). Dopłata wynika z różnicy cen.
 2. Do zakupionego zezwolenia stałego z łodzi lub z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia stałego na połów nocny z brzegu za 180,00 zł (połów nocny od 01.05 do 31.10).
 3. Do zakupionego zezwolenia stałego lub dziennego z łodzi lub z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia na 1 noc z brzegu w cenie 18,00