fbpx

Nowy regulamin

Nowy rok, a co za tym idzie, nowy regulamin amatorskiego połowu ryb.

Wraz z początkiem nowego 2021 roku na Naszych jeziorach obowiązuje nowy regulamin amatorskiego połowu ryb. Regulamin ten dostępny jest zarówno na Naszej stronie internetowej oraz na zezwoleniach zakupionych w punktach sprzedaży lub drogą elektroniczną.

Wchodząc w zakładkę Regulamin znajdującą się na Naszej stronie można zauważyć dwa osobne regulaminy, dla Jeziora Bytyńskiego oraz dla pozostałych jezior.

Jezioro Bytyńskie – zmiany w regulaminie

Zmiany wprowadzone na Jeziorze Bytyńskim dotyczą wprowadzenia zakazu wywozu zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi (w tym jednostkami zdalnie sterowanymi) oraz zakazu połowu ryb metodą spinningową z brzegu.

Zakaz wywozu zestawów wynika z wywożenia przez wielu wędkarzy zestawów na zbyt dużą odległość, w wyniku czego przegradzana była część jeziora niedostępna już dla innych wędkarzy. Powodowało to liczne konflikty pomiędzy wędkarzami łowiącymi z brzegu, a wędkarzami łowiącymi z łodzi. Dodatkowo nieodpowiednio oznakowane linki przegradzające część jeziora stanowiły zagrożenie dla osób przepływających łodzią. Chcemy, aby wędkowanie było pasją łączącą wędkarzy, a nie dzielącą, z powodu roszczenia przez wędkarzy prawa do części jeziora w której wędkują.

Pomimo zakazu wywożenia zestawów jednostkami pływającymi zezwalamy na zaznaczenie miejsca połowu tzw. markerem oraz nęcenie z jednostki pływającej w odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora.

Kolejny zakaz na jeziorze Bytyńskim dotyczy wędkowania metodą spinningową z brzegu. Zakaz ten wynika z wielu przypadków nieprzestrzegania regulaminu dotyczącego limitów ilościowych złowionych ryb przez osoby korzystające z tej metody połowu.

Jesienna aura nad Jeziorem Bytyńskim z lotu ptaka

Zmiany na pozostałych jeziorach

Kolejna zmiana odnosi się do wszystkich naszych jezior, dotyczy punktu 7 regulaminu o limicie ilościowym dziennym lub dobowym złowionych ryb.
Od tego roku limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg.

Pragniemy zauważyć, że naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Według regulaminu wszyscy wędkarze posiadają równe prawa do wędkowania, w związku z czym, aby uniknąć wszelkich konfliktów prosimy o przestrzeganie zasad panujących na naszych jeziorach.

Link do regulaminu >>>Regulamin<<<

Jeziora w Naszej ofercie