fbpx

Jezioro Zajączkowskie

Jezioro Zajączkowskie

Jezioro Zajączkowskie

Położenie jeziora

Położone jest na terenie gminy Pniewy. Jadąc drogą krajową nr 92 Poznań-Pniewy, w miejscowości Podrzewie tuż przed fotoradarem należy skręcić w prawo, następnie po wyjechaniu ze wsi Buszewo skręcić w lewo, a następnie za drogowskazem do wsi Zajączkowo skręcić w prawo lub w miejscowości Pniewy należy skręcić w prawo w kierunku Wronek. Po 9 km od miejscowości Pniewy należy skręcić w prawo, do miejscowości Psarskie, następnie po przejechaniu przez wieś Psarskie naeży jechać prosto.

Specyfika jeziora

Powierzchnia jeziora wynosi 46,5 ha. Średnia głębokość to 10,2 m, a maksymalna 35,4. Maksymalna długość jeziora to 1505 m, a szerokość 520 m. Jezioro jest wyraźnie rozgraniczone półwyspem, posiada mocno wypłyconą zatokę południową i rozległy głęboczek. Typ jeziora – sielawowy. Bezpośrednią zlewnie jeziora zajmują pola uprawne i łąki oraz przy południowo-wschodnim brzegu wioska Zajączkowo. Jezioro posiada dwa małe dopływy z torfiarek i jeden okresowy z pól. (rów melioracyjny). Odpływ z jeziora znajduje się w pn-zach. jego części , jest mocno zarośnięty i łączy się z jeziorem Psarskim. Półwysep oddzielający dwa główne głęboczki jeziora dzieli je na dwie części: mniejszą (południową) i większą (północną). Na półwyspie znajduje się pałac z parkiem krajobrazowym. Dno posiada bardzo regularnie ukształtowaną misę i równomiernie opada ku środkowi, gdzie znajduje się maksymalna głębokość (ok. 35,4 m). Dno jest twarde, pokryte nierównomiernie osadami od 0,3 do 0,6 metra. Roślinność wynurzona występuje wzdłuż ok. 80% linii brzegowej i tworzą ja głównie : trzcina pospolita, pólka wąsko- i szerokolistna, manna mielec oraz pojedyncze skupiska situ. Roślinność zanurzoną tworzą liczne bujne łąki utworzone przez moczarkę kanadyjską, rogatek do głębokości 3 metrów. Roślinność o liściach pływających zajmuje ok. 10 ha jeziora, tworząc rozległe obszary, złożone z grążela żółtego, grzybienia białego i strzałki wodnej. Przejrzystość wody jest bardzo dobra. Woda jest bardzo czysta, czego efektem są bardzo smaczne ryby, w okresie wiosny i jesieni woda osiąga przejrzystość do 4 m., latem 1 m.

Mapa batymetryczna Jeziora Zajączkowskiego
Południowa część Jeziora Zajączkowskiego

Wędkarstwo

Jezioro jest głębokie i bardzo czyste. Najlepsze miejsca do wędkowania znajdują się wzdłuż wschodniego brzegu, od strony wsi Zajączkowo. Warto zaznaczyć , że wieś Zajączkowo jest otwarta na turystów. W najbliższym sąsiedztwie jeziora znajdują się gospodarstwa agroturystyczne. Gatunki ryb występujące w tym jeziorze to: leszcz, krąp, węgorz, sandacz, szczupak, lin, karaś złocisty, okoń, płoć. Poławiane są duże okazy leszcza, szczupaka i węgorza. Zimą jezioro godne polecenia dla wędkowania podlodowego.

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Psarskie zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak, ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180.

Na Jezioro Psarskie oraz Jezioro Zajączkowskie obowiązuje jedno zezwolenie.

Prezentacja jeziora z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wędkarstwa znajduje się w filmiku poniżej.

Jezioro Psarskie po lewej stronie oraz Jezioro Zajączkowskie