fbpx

Jezioro Psarskie

Jezioro Psarskie

Jezioro Psarskie

Położenie jeziora

Położone jest na terenie gminy Pniewy. Dojazd z Poznania drogą nr 92 Poznań-Gorzów Wlkp. miejscowości Pniewy należy skręcić w prawo w kierunku Wronek. Po 9 km od miejscowości Pniewy należy skręcić w prawo, do miejscowości Psarskie.

Specyfika jeziora

Jest to jezioro o powierzchni 39,71 ha. Średnia głębokość wynosi 20 m.Typ jeziora : sielawowe. Dno jeziora ma charakter pagórkowaty, przy brzegach piaszczysty. Jezioro ma kształt owalny i słabo rozwiniętą linię brzegową. Jezioro, otoczone lasem, w znacznej części zasilane jest dopływem z jeziora Zajączkowskiego, a od południa rowem melioracyjnym. Zlewnia bezpośrednia jeziora w 50% użytkowana jest rolniczo. Roślinność wynurzoną stanowią głównie trzciny pospolite
z niewielką ilością pałki wąskolistnej. Roślinność występuje na powierzchni ok. 4 ha i na 90% linii brzegowej.

Mapa batymetryczna Jeziora Psarskie

Wędkarstwo

Najczęściej występują tu płocie, okonie, leszcze, karpie, węgorze. Atrakcją są piękne okazy okoni poławiane przez wędkarzy zarówno latem, jak i zimą spod lodu.

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Psarskie zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak, ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180.

Na Jezioro Psarskie oraz Jezioro Zajączkowskie obowiązuje jedno zezwolenie.

Prezentacja jeziora z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wędkarstwa znajduje się w filmiku poniżej.

Jezioro Psarskie po lewej stronie oraz Jezioro Zajączkowskie