fbpx

Jezioro Pniewskie

Jezioro Pniewskie

Jezioro Pniewskie

Położenie jeziora

Leży na terenie miasta i gminy Pniewy, przy drodze krajowej nr 92 , Poznań-Gorzów.

Specyfika jeziora

Powierzchnia jeziora wynosi 59,7 ha. Średnia głębokość wynosi 1,5 m, a maksymalna 3,3 m. Długość maksymalna jeziora to 1120 m, a szerokość 800 m. Typ jeziora: karpiowy. Jezioro ma kształt owalny, jest dość płytkie i silnie zamulone. Jezioro posiada dopływ z jeziora Lubosz Wielki oraz odpływ rzekę Nagielnicę. Dno jest zróżnicowane. Posiada 3 głęboczki
i wyniesienie dna w postaci wyspy o pow. 0,1 ha. Dno prawie całkowicie pokryte jest osadami organicznymi o miąższości od 0,3 do 1 m. Roślinność wynurzona zajmuje szeroki pas wzdłuż linii brzegowej, jest to głównie trzcina pospolita, tatarak
i turzyca. Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta, ze względu na małą przejrzystość wody, jedynie przy północno -zachodnim brzegu jeziora występuje rdestnica kędzierzawa i wywłócznik. Rośliny o liściach pływających – pojedyncze zespoły grzybienia żółtego, grążela białego i rzęsy trójrowkowej. Przeźroczystość wody latem wynosi 20 cm, wiosną 50 cm.

Mapa batymetryczna Jeziora Pniewskiego

Wędkarstwo

Jezioro te posiada częściową zabudowę linii brzegowej oraz kąpielisko miejskie i silne zarośnięte
brzegi roślinnością wynurzoną. Dla wytrwałych wędkarzy duże okazy karpia i sandacza.
Gatunki ryb: karp, węgorz, amur, szczupak, okoń, lin, karaś złocisty, leszcz, krąp, płoć oraz sandacz.

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Pniewy zakupić można przez stronę internetową
www.zezwolenia-lutom.pl lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak ,
ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180.