fbpx

Jezioro Lubosz Kuchenne (Luboszek)

Jezioro Lubosz Kuchenne (Luboszek)

Jezioro Lubosz Kuchenne

Położenie jeziora

Jezioro Lubosz Kuchenne, położone jest na terenie gminy Pniewy. Dojazd z Poznania drogą nr 92 Poznań-Gorzów, ok. 3 km za Pniewami, za przejazdem kolejowym należy odrazu skręcić w prawo, jezioro znajduje się tuż przy głównej drodze.

Specyfika jeziora

Powierzchnia jeziora wynosi 59,01 ha. Średnia głębokość wynosi 2,6 ma, a maksymalna 6 m. Objętość jeziora wynosi 1543tys.m3 .Typ jeziora: linowo-szczupakowe. Jezioro posiada dno wyrównane, o łagodnie opadających stokach, z jednym głęboczkiem. Miąższość osadów dennych wynosi średnio ok. 60 cm. Jezioro zasilane jest przez krótkie, okresowo płynące
rowy odwadniające przyległe grunty. Z południowej części jeziora wypływa ciek łączący je z jeziorem Lubosz Wielki. Zlewnia bezpośrednia jeziora to głównie tereny rolnicze, w tym grunty orne (34,3 %), łąki (3,2%), sady (28,2 %), lasy (30,6%). Zabudowania wsi Lubosz i Chorzewo zajmują 3,7% zlewni. Linia brzegowa średnio rozwinięta, brzegi niskie, w znacznej części podmokłe, otoczone pojedynczym pasem drzew. Wzdłuż całej linii brzegowej znajduje się wiele stanowisk wędkarskich oraz pomostów. Roślinność wynurzona silnie rozwinięta.

Mapa batymetryczna Jeziora Lubosz Kuchenne

Wędkarstwo

Jest to jezioro typu sielawowego.
Gatunkami ryb występujących są: płoć, okoń, leszcz, krąp, węgorz, szczupak oraz sum.

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Lubosz Kuchenne zakupić można przez stronę internetową
www.zezwolenia-lutom.pl lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak ,
ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180