fbpx

Jezioro Jaroszewskie

Jezioro Jaroszewskie

Jezioro Jaroszewskie

Położenie jeziora

Jezioro położone jest w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w miejscowości Sieraków, w pobliżu wsi Grobia. Dojazd z Poznania, drogą krajową nr 92 w stronę Gorzowa Wlkp. W Kwilczu na skrzyżowaniu należy skręcić w prawo kierując się na Sieraków Wlkp. Jezioro znajduje się na wjeździe do Sierakowa, po lewej stronie, jest dobrze widoczne z drogi.

Specyfika jeziora

Powierzchnia wynosi 92,2 ha. Średnia głębokość 14,1 m, a maksymalna 35,7 m. Maksymalna długość wynosi 1850 m, a szerokość 1020 m. Typ jeziora sielawowy. Jezioro położone jest na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Jest typowym zbiornikiem polodowcowym w pagórkowatym terenie, o wysokich brzegach, częściowo zalesionych. Posiada dopływ i odpływ do rzeki Warty. Dno jest silnie zróżnicowane, z trzema głęboczkami, stromo opadającymi stokami i licznymi wypłyceniami. Dno jest silnie pofałdowane, miąższość osadów jest nieznaczna i wynosi średnio 20cm. Roślinność wynurzona porasta wąskim pasem ok. 80 % linii brzegowej, złożona jest głównie z trzciny pospolitej, tataraku, sitowia
i pałki wąskolistnej. Roślinność zanurzona pokrywa dno nierównomiernie, obejmując ok. 6 ha jego powierzchni, tworząc podwodne łąki. W wypłyconych partiach jeziora występują: wywłócznik, rdestnice, osoka aloesowa, ramienica. Roślinność
o liściach pływających jest rozwinięta głównie w zatokach jeziora i składa się z zespołu grzybienia białego i grążela żółtego. Przeźroczystość wody – średnio 1,5m, czasem latem spada do 1 m. Od północy jezioro otoczone jest lasami, natomiast od południa polami uprawnymi. Na wschodnim brzegu jeziora znajdują się liczne ośrodki wczasowe
i kąpieliska z pomostami i mocno rozwiniętą bazą turystyczno-gastronomiczną.

Mapa batymetryczna Jeziora Jaroszewskiego

Wędkarstwo

Jezioro pod względem wędkarskim jest niezwykle ciekawym miejscem ze względu na: silnie zróżnicowane dno, z trzema głęboczkami, stromo opadającymi stokami, licznymi wypłyceniami oraz podwodnymi łąkami. Dodatkowo jest to jezioro sielawowe, posiadające idealne warunki dla ryb drapieżnych, takich jak; szczupak, okoń oraz sum. Poza drapieżnikami złowić można okazałe leszcze, karpie oraz płocie i liny. Zimą można liczyć na piękne okazy okoni spod lodu.

Jezioro Jaroszewskie jest bardzo atrakcyjne ze względu na z uwagi na zaplecze sportowo-rekreacyjne, dogodny
dojazd, liczne pomosty i dobre dojścia z brzegu. Całe jezioro można obejść na pieszo w obu kierunkach z głównej plaży.
Przyciąga wielu miłośników sportów wodnych i wędkarstwa.

Prezentacja jeziora z najważniejszymi informacjami znajduje się w filmiku poniżej

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Jaroszewskie zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Poznańska 28 Sieraków oraz w Sklepie wędkarskim „Relaks” znajdującym się przy rynku w miejscowości Sieraków

Wyspa na Jeziorze Jaroszewskim
Linia brzegowa Jeziora Jaroszewskiego od strony wsi Góra