fbpx

Jezioro Bytyńskie

Jezioro Bytyńskie

Jezioro Bytyńskie od strony wsi Witkowice

Położenie jeziora


Jezioro położone w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Kaźmierz. Znajduje się na północ od wsi Bytyń, przy drodze nr 92 Poznań -Świecko, około 25 km od Poznania.

Specyfika jeziora


Powierzchnia jeziora wynosi 316 ha. Średnia głębokość 3,5 m, maksymalna 7 m. Objętość jeziora to 11837,5 tys. m3. Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) wynosi 62,9 km2.
Typ jeziora sandaczowy. W bogatej linii brzegowej wyróżniają się zatoki: południowa, wschodnia i zachodnia.
W głównej części jeziora znajduje się 6 wysp:
-Bytyńska-10,6 ha;
-Pierska – 10,2 ha;
-Komorowska – 7,1 ha;
-Witkowska – 2,2 ha;
-Witkowska Mała (Ostrówek) – 0,5 ha
-Mała ( Kormorany) – 0,2 ha.
Wyspy wraz z otaczającymi je pasami szuwarów stanowią rezerwat częściowy – ornitologiczny, o powierzchni 30,8 ha, chroniący biotop lęgowy ptaków wodnych i błotnych oraz zbiorowiska roślinne z licznymi rzadkimi gatunkami. Z ptaków występują tu bąki, gęsi gęgowe, rycyki, mewy śmieszki, remizy i kormorany. Na dwóch największych wyspach wytworzył się zespół łęgu topolowo-wierzbowego, zarośla łozowe i zielne. Na wyspach: Komorowskiej i Pierskiej widoczne są stanowiska archeologiczne – odkryto tam grodziska z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Dno jeziora jest bardzo urozmaicone, o łagodnie opadających stokach z licznymi głęboczkami i siedmioma wyniesieniami w postaci wysp. Jezioro Bytyń jest tzw. akwenem wytopiskowym, co przełożyło się na charakterystykę dna, które jest mocno zróżnicowane – miejscami kamieniste, a miejscami muliste. Jezioro posiada kilkadziesiąt kamienistych górek i wypłyceń, kilkanaście głębokich i twardych blatów, które nietrudno namierzyć przy pomocy echosondy. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, brzegi są niskie, bardzo rzadko podmokłe i bezleśne. Roślinność wodna wynurzona jest mocno rozwinięta wzdłuż prawie całej linii brzegowej. Jezioro zasilane jest przez rowy melioracyjne z przyległych gruntów oraz Kanał Lubosiński, łączący je
z jeziorem Lubosińskim Południowym. Ze wschodniej części jeziora wypływa ciek zwany Kanałem Bytyńskim, będący dopływem rzeki Samy. Zlewnię bezpośrednią jeziora zajmują w 72,5 % grunty orne, 22,1% stanowią łąki. Zabudowania
w miejscowościach Bytyń, Roszczki, Piersko i Komarowo położone w pasie przybrzeżnym jeziora oraz wsi Gorszewice leżącej na granicy zlewni bezpośredniej zajmują 4,85 %.

Mapa batymetryczna Jeziora Bytyńskiego

Wędkarstwo

Jezioro Bytyńskie jest zbiornikiem niezwykle żyznym, a warunki bytowania ryb w jego wodach sprzyjają szybkiemu przyrostowi ryb. Na podstawie wieloletnich obserwacji i badań śmiało można stwierdzić, że jezioro te osiąga największe przyrosty w skali województwa. Posiada bardzo dobry dostęp do wody, zarówno po stronie wsi Bytyń, gdzie znajduje się wiele pomostów, jak i wsi Piersko oraz Komorowo. Na całej długości linii brzegowej znajdziemy mnóstwo dobrych dojść do wody, w częstych odstępach, w pasie przybrzeżnej trzciny – tzw. przecinek.
Na północnym brzegu jeziora w Komorowie, w okresie letnim, czynne jest pole namiotowe, camping, kąpielisko z pomostem i mała gastronomia. Od strony wsi Bytyń, przy ul. Jeziorowej usytuowana jest rybakówka, gdzie można wygodnie i bezpiecznie wodować łódź. W jeziorze Bytyńskim spotykamy niemalże wszystkie gatunki ryb słodkowodnych: płoć, leszcz, lin, karaś, karp, sandacz, szczupak, okoń, węgorz, amur oraz sum. Z wymienionych gatunków, przy odrobinie szczęścia i wytrwałości jest szansa na złowienie tej największej, medalowej, ryby życia. Jezioro Bytyńskie obfituje
w rekordowe osobniki leszcza, sandacza, węgorza oraz karpia. Znakomitym miejscem do zanęcania, a potem połowu „białej ryby” są twarde spady przy wyspach, jak i małe zatoczki wcinające się w głąb wyspy, w pobliżu powalonych drzew.

Prezentacja jeziora z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wędkarstwa znajduje się w filmiku poniżej

Na kanale znajdują się również filmiki z dojazdem do poszczególnych stanowisk nad całym jeziorem

Zezwolenia wędkarskie

Zezwolenia wędkarskie na jezioro Bytyńskie zakupić można przez stronę internetową
www.zezwolenia-lutom.pl lub w Sklepie spożywczym ABC w Bytyniu znajdującym się przy głównej drodze.

Jezioro Bytyńskie o wschodzie słońca

Miejsce wodowania łodzi

Slip do zwodowania łodzi wędkarskiej znajduje się na terenie Rybakówki na ulicy Jeziornej w Bytyniu

Wyspy na Jeziorze Bytyńskim
Film przedstawiający wyspy na Jeziorze Bytyńskim z lotu ptaka