Jezioro Buszewskie

Jezioro Buszewskie

Położenie jeziora

Jezioro znajduje się około 9 km na północny-wschód od miasta Pniewy. Jadąc drogą krajową nr 92 należy skręcić
w miejscowości Podrzewie w prawo tuż przed fotoradarem. Jezioro położone jest wzdłuż drogi Lubosina-Buszewo.

Specyfika jeziora


Powierzchnia jeziora wynosi 79,8 ha. Średnia głębokość wynosi 4,8 m , a maksymalna 11m. Szerokość to 785 m , dł. 1590 m (pow. zlewni – 9 km2). Typ jeziora: leszczowo-sandaczowy. Bezpośrednią zlewnię zbiornika otaczają pola uprawne i łąki oraz zabudowania dwóch wsi po przeciwległych brzegach: Buszewo i Buszewko. Spływy z pól i wsi powodują eutrofizację wód. Jezioro zasilają okresowo wysychające dopływy z łąk i pól, natomiast odpływ jeziora znajduje się w południowo-zachodniej części i odprowadza wody do jez. Lubosińskiego. Dno opada dość regularnie, występuje kilka głęboczków i płycizn, największe zagłębienia występują w południowej części. Od strony brzegów dno twarde, z niewielkimi osadami, poniżej głębokości 3 m osad zalega równomiernie i ma ok. 0,5 m miąższości. Roślinność wynurzona jest silnie rozwinięta wzdłuż linii brzegowej, zajmuje ok. 10 % powierzchni. Głównie tarnina pospolita, tatarak, manna mielec, pałka wąskolistna. Roślinność zanurzona zajmuje około 15 ha dna, do głębokości 2 m i to jest głównie : rogatek, wywłócznik, rdestnica kędzierzawa, jaskier i moczarka kanadyjska. Roślinność pływającą tworzą zespoły grążela żółtego, grzybienia białego i strzałki wodnej. Przejrzystość wody waha się od 0,5 m latem do ok. 2,4 m wiosną i jesienią. W okresie letnim, w lipcu i sierpniu, pojawiają się zakwity fitoplanktonu i rozwój glonów nitkowatych, co powoduje zmianę barwy wody na intensywnie zieloną.

Mapa batymetryczna Jeziora Buszewskiego

Wędkarstwo


Jezioro posiada bardzo dogodne warunki do wędkowania z brzegu, w miejscach pozbawionych roślinności wynurzonej. Piękne ryby poławiane w Jeziorze Buszewskim to duże okazy leszcza, węgorza i karpia. Zimą jezioro jest popularne wśród wędkarzy “podlodowych” ze względu na dużą ilość okoni.
W jeziorze występują: węgorz, sandacz, szczupak, karaś złocisty, lin, okoń, leszcz, krąp, karp, płoć, wzdręga.

Prezentacja jeziora z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wędkarstwa znajduje się w filmiku poniżej

Zezwolenia wędkarskie


Zezwolenia wędkarskie na jezioro Buszewskie zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenialutom.pl
lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak, ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180

Jezioro Buszewskie po lewej stronie oraz Jezioro Lubosińskie Duże po stronie prawej
Jezioro Buszewskie