fbpx

Jezioro Buszewskie

Jezioro Buszewskie

Jezioro Buszewskie

Położenie jeziora

Jezioro znajduje się około 9 km na północny-wschód od miasta Pniewy. Jadąc drogą krajową nr 92 należy skręcić
w miejscowości Podrzewie w prawo tuż przed fotoradarem. Jezioro położone jest wzdłuż drogi Lubosina-Buszewo.

Specyfika jeziora


Powierzchnia jeziora wynosi 79,8 ha. Średnia głębokość wynosi 4,8 m , a maksymalna 11m. Szerokość to 785 m , dł. 1590 m (pow. zlewni – 9 km2). Typ jeziora: leszczowo-sandaczowy. Bezpośrednią zlewnię zbiornika otaczają pola uprawne i łąki oraz zabudowania dwóch wsi po przeciwległych brzegach: Buszewo i Buszewko. Spływy z pól i wsi powodują eutrofizację wód. Jezioro zasilają okresowo wysychające dopływy z łąk i pól, natomiast odpływ jeziora znajduje się w południowo-zachodniej części i odprowadza wody do jez. Lubosińskiego. Dno opada dość regularnie, występuje kilka głęboczków i płycizn, największe zagłębienia występują w południowej części. Od strony brzegów dno twarde, z niewielkimi osadami, poniżej głębokości 3 m osad zalega równomiernie i ma ok. 0,5 m miąższości. Roślinność wynurzona jest silnie rozwinięta wzdłuż linii brzegowej, zajmuje ok. 10 % powierzchni. Głównie tarnina pospolita, tatarak, manna mielec, pałka wąskolistna. Roślinność zanurzona zajmuje około 15 ha dna, do głębokości 2 m i to jest głównie : rogatek, wywłócznik, rdestnica kędzierzawa, jaskier i moczarka kanadyjska. Roślinność pływającą tworzą zespoły grążela żółtego, grzybienia białego i strzałki wodnej. Przejrzystość wody waha się od 0,5 m latem do ok. 2,4 m wiosną i jesienią. W okresie letnim, w lipcu i sierpniu, pojawiają się zakwity fitoplanktonu i rozwój glonów nitkowatych, co powoduje zmianę barwy wody na intensywnie zieloną.

Mapa batymetryczna Jeziora Buszewskiego

Wędkarstwo


Jezioro posiada bardzo dogodne warunki do wędkowania z brzegu, w miejscach pozbawionych roślinności wynurzonej. Piękne ryby poławiane w Jeziorze Buszewskim to duże okazy leszcza, węgorza i karpia. Zimą jezioro jest popularne wśród wędkarzy „podlodowych” ze względu na dużą ilość okoni.
W jeziorze występują: węgorz, sandacz, szczupak, karaś złocisty, lin, okoń, leszcz, krąp, karp, płoć, wzdręga.

Prezentacja jeziora z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wędkarstwa znajduje się w filmiku poniżej

Miejsce wodowania

Łodzie wędkarskie nad jeziorem Buszewskim zwodować można we wsi Buszewko przy boisku.

Miejsce wodowania we wsi Buszewko

Miejsce wodowania we wsi Buszewko

Zezwolenia wędkarskie


Zezwolenia wędkarskie na jezioro Buszewskie zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w miejscowości Pniewy – Sklep Wędkarski Zenon Dudziak, ul. Pocztowa 2 Ł tel. 502 120 180

Jezioro Buszewskie po lewej stronie oraz Jezioro Lubosińskie Duże po stronie prawej
Jezioro Buszewskie