fbpx

Jezioro Barding

Jezioro Barding

Jezioro Barding we wsi Lutom

Położenie jeziora


Jezioro znajduje się w gminie Sieraków, we wsi Lutom, gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa. Dojazd z drogi krajowej
nr 92. W Kwilczu należy skręcić w prawo do Sierakowa, po około 3 km na skrzyżowaniu należy skręcić w prawo kierując się
w stronę Wroneki, następnie we wsi Lutomek należy skręcić w lewo do Lutomia.

Specyfika jeziora


Powierzchnia jeziora wynosi 13,9 ha. Średnia głębokość to 7,3, a maksymalna 15,8 m. Maksymalna długość jeziora wynosi 696 m, a szerokość 254 m. Typ jeziora – leszczowy. Jezioro położone jest w zagłębieniu terenu, jego brzegi są dość wysokie, więc osłonięte jest od wiatru. W zlewni jeziora przeważają pola uprawne (ok.65 %), 10 % to zabudowania gospodarstw,
pozostałą część stanowi teren pokryty drzewostanem liściastym. Jezioro posiada dwa dopływy, jeden z pól, drugi ze wsi, które mają dodatkowy wpływ na eutrofizację zbiornika oraz jeden dopływ do rzeki Ostrzenicy. Ukształtowanie dna jest dość regularne, z jednym małym głęboczkiem o pow. 0,5 ha i głębokości 15 m. W strefie przybrzeżnej dno dość piaszczyste, głębiej osady organiczne o miąższości 30-80 cm. Roślinność wynurzona występuje w wąskim i przerywanym pasie osłaniającym ok. 35% linii brzegowej. Dominujące gatunki: trzcina pospolita, pałka wodna, manna mielec oraz pojedyncze
skupiska situ. Roślinność zanurzona obejmuje powierzchnię dna do 2 m, głównie wywłócznik i rdestnice. Roślinność pływająca tworzy niewielkie skupiska przy dopływach do jeziora, dominuje grążel żółty i rzęsa trójrowkowa. Przeźroczystość wody waha się od 70 cm latem do 100 cm wiosną i jesienią. Latem zdarzają się
zakwity fitoplanktonu i woda zmienia barwę od brunatnej do ciemno-zielonej.


Wędkarstwo


Warunki do wędkowania z brzegu są bardzo dobre z uwagi na liczne przerwy w pasie roślinności oraz łagodnie opadające stoki jeziora. Występujące gatunki ryb to: głównie leszcz i karp, krąp, szczupak, okoń, płoć, węgorz, karaś złoty, lin, amur biały. Do końca lat 90-tych w jeziorze prowadzona była hodowla karpia, czego efektem dziś jest występowanie sporych okazów tego gatunku. Do najatrakcyjniejszych ryb łowionych na wędkę należą: karpie, węgorz, płoć, okoń.


Zezwolenia wędkarskie


Zezwolenia wędkarskie na jezioro Barding zakupić można przez stronę internetową www.zezwolenia-lutom.pl
lub w siedzibie gospodarstwa pod adresem Lutom 64, tel. 609 140 220.

Jezioro Barding o wschodzie słońca