Kup zezwolenie przez internet e-zezwolenia << zamów

Jesli masz informacje na temat klusownictwa, nielegalnych polow lub dzialania na szkode ochrony przyrody i srodowiska - nie badz obojetny. Powiadom!!!
Posterunek Rejonowy PSR Chrzypsko Wielkie
KONTAKT

JEZIORO PNIEWY

Leży na terenie miasta i gminy Pniewy, przy drodze krajowej nr 92 , Poznań-Gorzów.


Wyświetl większą mapę

Typ jeziora: karpiowy. Jezioro ma kształt owalny, jest dość płytkie i silnie zamulone. Duży wpływ na przyspieszenie eutrofizacji tego zbiornika wywierają ścieki z miasta Pniewy. W okresie ostrych zim jezioro jest podatne na przyduchę, tak było m.in. w 1991 roku, kiedy to wyginęło prawie całe pogłowie ryb, co z kolei spowodowało zmianę typu rybackiego jeziora z linowo-szczupakowego na jezioro karpiowe. Co roku jezioro jest dorybiane, systematycznie przerzuca się ryby z innych jezior. Jezioro posiada dopływ z jeziora Lubosz Wielki oraz odpływ rzekę Nagielnicę.

Powierzchnia jeziora wynosi 59,7 ha. Średnia głębokość wynosi 1,5 m, a maksymalna 3,3 m. Długość maksymalna jeziora to 1120 m, a szerokość 800 m.

Dno jest zróżnicowane. Posiada 3 głęboczki i wyniesienie dna w postaci wyspy o pow. 0,1 ha. Dno prawie całkowicie pokryte jest osadami organicznymi o miąższości od 0,3 do 1 m.

Roślinność wynurzona zajmuje szeroki pas wzdłuż linii brzegowej, jest to głównie trzcina pospolita, tatarak i turzyca.

Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta, ze względu na małą przejrzystość wody, jedynie przy północno -zachodnim brzegu jeziora występuje rdestnica kędzierzawa i wywłócznik.

Rośliny o liściach pływających - pojedyncze zespoły grzybienia żółtego, grążela białego i rzęsy trój rowkowej.

Przeźroczystość wody latem wynosi 20 cm, wiosną 50 cm. Z powodu ścieków komunalnych w jeziorze występują zakwity fitoplanktonu.

Gatunki ryb: karp, węgorz, amur, szczupak, tołpyga, okoń, lin, karaś złocisty, leszcz, krąp, płoć, wzdręga, ukleja, sandacz.

Warunki wędkowania. Z uwagi na częściową zabudowę linii brzegowej przez miasto oraz kąpielisko miejskie i silne zarośnięcie brzegów roślinnością wynurzoną - znacznie ograniczone warunki do wędkowania. Dla wytrwałych wędkarzy duże okazy karpia i odradzające się powoli sandacze.