Kup zezwolenie przez internet e-zezwolenia << zamów

Jesli masz informacje na temat klusownictwa, nielegalnych polow lub dzialania na szkode ochrony przyrody i srodowiska - nie badz obojetny. Powiadom!!!
Posterunek Rejonowy PSR Chrzypsko Wielkie
KONTAKT

JEZIORO MORMIN

Jezioro znajduje się w gminie Ostroróg, 1 km na zachód od miejscowości Ostroróg. Dojazd z Poznania, szosą Poznań-Szamotuły-Sieraków.


Wyświetl większą mapę

Typ jeziora: linowo-szczupakowy.
Jezioro położone jest w terenie pagórkowatym. Zlewnie jeziora stanowią pola uprawne i lasy mieszane. Jezioro posiada kształt owalnego oczka z dopływem z wyżej położonego jeziora Książę i odpływem do położonego niżej jeziora Ostroróg, zwanego Wielkim. Nad brzegiem jeziora znajduje się kąpielisko z pomostem, domki letniskowe, latem funkcjonują punkty gastronomiczne.

Powierzchnia jeziora wynosi 11,4 ha, średnia głębokość to 3 m, maksymalna 4 ,0 m. Dno jeziora zasadniczo wyrównane jest na całej powierzchni z łagodnymi spadkami ławicy przybrzeżnej. Przybrzeżne partie dna twarde z niewielka ilością osadów, głębiej dno muliste z osadem do 0,5 m.

Roślinność wynurzona - silnie rozwinięta wzdłuż linii brzegowej, z licznymi przerwami (stanowiska wędkarskie), dominuje trzcina pospolita i pałka.

Roślinność zanurzona pokrywa niemalże całe dno jeziora, głównie jest to wywłócznik i rogatek.

Roślinność o liściach pływających. W okresie letnim bujnie rozwinięte zespoły grążela żółtego i pojedyncze stanowiska grzybienia białego.

Przeźroczystość wody wynosi 0,5-1,0 m. Latem częste zakwity fitoplanktonu.

Gatunki ryb: lin, szczupak, węgorz, karaś złocisty, okoń, leszcz, krąp, płoć, karp, wzdręga, ukleja.

Warunki do wędkowania
są dobre ze względu na liczne stanowiska wędkarskie. Łowi się tu duże okazy karpia, szczupaka, bierze duży leszcz i płoć.