Kup zezwolenie przez internet e-zezwolenia << zamów

Jesli masz informacje na temat klusownictwa, nielegalnych polow lub dzialania na szkode ochrony przyrody i srodowiska - nie badz obojetny. Powiadom!!!
Posterunek Rejonowy PSR Chrzypsko Wielkie
KONTAKT

JEZIORO LUBOSZ KUCHENNE

Jezioro Lubosz Kuchenne (lub Luboszek), położone jest na terenie gminy Pniewy. Dojazd z Poznania drogą nr 24 Poznań-Gorzów, ok. 3 km za Pniewami. Za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo do miejscowości Lubosz.


Wyświetl większą mapę

Typ jeziora: linowo-szczupakowe.

Jezioro posiada dno wyrównane, o łagodnie opadających stokach, z jednym głęboczkiem. Miąższość osadów dennych wynosi średnio ok. 60 cm. Jezioro zasilane jest przez krótkie, okresowo płynące rowy odwadniające przyległe grunty. Z południowej części jeziora wypływa ciek łączący je z jeziorem Lubosz Wielki. Zlewnia bezpośrednia jeziora to głównie tereny rolnicze, w tym grunty orne (34,3 %) , łąki (3,2%), sady (28,2 %), lasy (30,6%). Zabudowania wsi Lubosz i Chorzewo zajmują 3,7% zlewni. Tuż nad jeziorem, we wsi Lubosz, zlokalizowany jest Wiejski Park Krajobrazowy o pow. 13 ha z XIX w.

Powierzchnia jeziora wynosi 59,01 ha. Średnia głębokość wynosi 2,6 ma, a maksymalna 6 m. Objętość jeziora wynosi 1543 tys. m3

Linia brzegowa średnio rozwinięta, brzegi niskie, w znacznej części podmokłe, otoczone pojedynczym pasem drzew. Liczne pomosty.

Roślinność wynurzona silnie rozwinięta.