Kup zezwolenie przez internet e-zezwolenia << zamów

Jesli masz informacje na temat klusownictwa, nielegalnych polow lub dzialania na szkode ochrony przyrody i srodowiska - nie badz obojetny. Powiadom!!!
Posterunek Rejonowy PSR Chrzypsko Wielkie
KONTAKT

LUBOSINA DUŻA I MAŁA

Jeziora Lubosina Duża i Mała położone są na terenie gminy Pniewy. Dojazd z Poznania drogą nr 92 Poznań - Świecko. W miejscowości Podrzewie skręcamy w prawo, kierunek Buszewo, Otorowo i dojeżdżamy do wsi Lubosina.Wyświetl większą mapę

LUBOSINA DUŻA

Jezioro Lubosina Duża (albo też Jezioro Lubosińskie Północne) położone jest na północny-wschód od wsi Lubosina. Jezioro ma charakter wydłużony , o osi z kierunku północnego na południowo-wschodni.

Typ jeziora - linowo-szczupakowe.

Dno dość zróżnicowane z pięcioma głęboczkami. Linia brzegowa mocno urozmaicona, od zachodu brzegi zalesione. Wzdłuż prawie całej linii brzegowej silnie rozwinięta roślinność wodna wynurzona. Jezioro zasilane jest przez dwa cieki odwadniające przyległe grunty. Z południowo-wschodniej części jeziora odpływ do jeziora Lubosina Mała . Największą część zlewni bezpośredniej zajmują grunty orne ok.88%. Jezioro jest zbiornikiem podatnym na degradację i dość zanieczyszczonym, z dużą ilością fitoplanktonu, zakwitem okrzemkowym wiosną i sinicowym latem. Stan sanitarny jeziora odpowiada II klasie czystości.

Powierzchnia jeziora wynosi 50,7 ha. Średnia głębokość to 4 m, maksymalna 6,5 m.

LUBOSINA MAŁA (LUBOSINA POŁUDNIOWA)

Położona jest na południowy-wschód od wsi Lubosina na terenie gminy Pniewy. Posiada kształt nieregularnego trójkąta.

Dno jest wyrównane o łagodnie opadających stokach z jednym głęboczkiem. Linia brzegowa średnio urozmaicona, brzegi niskie, w części południowo-zachodniej podmokłe.

Wzdłuż prawie całej linii brzegowej jeziora występuje bardzo rozwinięta roślinność wodna wynurzona.

Jezioro jest zasilane strugą z jeziora Lubosińskiego Północnego. Z południowej części jeziora wypływają dwa cieki: zlewnia bezpośrednia, to głównie tereny rolnicze, grunty orne (34,4 %), łąki (22,4%), sady (0,7%). Zabudowania wsi Lubosina i Przystanki zajmują 14,6%. Od północy jeziora niewielki kompleks leśny (ok. 8,6 ha).

Jezioro mocno zanieczyszczone i podatne na degradację. Stan sanitarny odpowiada II klasie czystości.

Typ jeziora: linowo-sandaczowy.

Powierzchnia jeziora
to 23,8 ha. Średnia głębokość wynosi 2,6 m, a maksymalna 3,7 m.

W obu jeziorach można spotkać następujące gatunki ryb: lin, karaś, płoć, szczupak, leszcz, okoń, węgorz, sandacz. Często zdarza się wyciągnąć ciekawe okazy leszcza, karpia i karasia.