Kup zezwolenie przez internet e-zezwolenia << zamów

Jesli masz informacje na temat klusownictwa, nielegalnych polow lub dzialania na szkode ochrony przyrody i srodowiska - nie badz obojetny. Powiadom!!!
Posterunek Rejonowy PSR Chrzypsko Wielkie
KONTAKT

JEZIORO BUSZEWO

Położone jest ok. 9 km na północny-wschód od miasta Pniewy. Z drogi krajowej nr 92 skręcamy w miejscowości Podrzewie w prawo. Położone jest wzdłuż szosy Lubosina-Buszewo.


Wyświetl większą mapę

Typ jeziora - sielawowy. Bezpośrednią zlewnię zbiornika otaczają pola uprawne i łąki oraz zabudowania dwóch wsi po przeciwległych brzegach: Buszewo i Buszewko. Spływy z pól i wsi powodują eutrofizację wód. Jezioro zasilają okresowo wysychające dopływy z łąk i pól, natomiast odpływ jeziora znajduje się w południowo-zachodniej części i odprowadza wody do jez. Lubosińskiego.

Powierzchnia jeziora wynosi 79,8 ha. Średnia głębokość wynosi 4,8 m , a maksymalna 11m. Szerokość to 785 m , dł. 1590 m (pow. zlewni - 9 km2)

Dno opada dość regularnie, występuje kilka głęboczków i płycizn, największe zagłębienia występują w południowej części. Od strony brzegów dno twarde, z niewielkimi osadami, poniżej głębokości 3 m osad zalega równomiernie i ma ok. 0,5 m miąższości.

Roślinność wynurzona
jest silnie rozwinięta wzdłuż linii brzegowej, zajmuje ok. 10 % powierzchni. Głównie tarnina pospolita, tatarak, manna mielec, pałka wąskolistna.

Roślinność zanurzona zajmuje około 15 ha dna, do głębokości 2 m i to jest głównie : rogatek, wywłócznik, rdestnica kędzierzawa, jaskier i moczarka kanadyjska.

Roślinność pływającą tworzą zespoły grążela żółtego, grzybienia białego i strzałki wodnej.

Przejrzystość wody waha się od 0,5 m latem do ok. 2,4 m wiosną i jesienią. W okresie letnim, w lipcu i sierpniu, pojawiają się zakwity fitoplanktonu i rozwój glonów nitkowatych, co powoduje zmianę barwy wody na intensywnie zieloną.

Gatunki ryb. W jeziorze występują : sielawa, węgorz, sandacz, szczupak, karaś złocisty, lin, okoń, leszcz, krąp, karp, płoć, wzdręga, ukleja, jazgarz, ciernik.

Warunki wędkowania
. Jezioro posiada bardzo dogodne warunki do wędkowania z brzegu, w miejscach pozbawionych roślinności wynurzonej.

Jezioro jest często miejscem rozgrywania zawodów wędkarskich
ze względu na swoją dostępność i dojazd. Piękne ryby poławiane w Jeziorze Buszewskim to duże okazy leszcza, węgorza i karpia. Zimą jezioro jest popularne wśród wędkarzy "podlodowych" ze względu na dużą ilość okoni.