Kup zezwolenie przez internet e-zezwolenia << zamów

Jesli masz informacje na temat klusownictwa, nielegalnych polow lub dzialania na szkode ochrony przyrody i srodowiska - nie badz obojetny. Powiadom!!!
Posterunek Rejonowy PSR Chrzypsko Wielkie
KONTAKT

JEZIORO BARDING (BRAGANT)

Położone jest w gm. Sieraków, na obrzeżach wsi Lutom. Dojazd z drogi krajowej nr 92. W Kwilczu skręcamy w prawo do Sierakowa, po ok.3 km we wsi Sośnia kierujemy się w prawo - kierunek Wronki- i w Lutomku w lewo do Lutomia.


Wyświetl większą mapę

Typ jeziora
- leszczowy
Jezioro położone jest w zagłębieniu terenu, jego brzegi są dość wysokie, dlatego osłonięte jest od wiatru. W zlewni jeziora przeważają pola uprawne (ok.65 %), 10 % to zabudowania gospodarstw, pozostałą część stanowi teren pokryty drzewostanem liściastym. Jezioro posiada dwa dopływy, jeden z pól, drugi ze wsi, które mają dodatkowy wpływ na eutrofizację zbiornika oraz jeden dopływ do rzeki Ostrzenicy.

Powierzchnia jeziora
wynosi 13,9 ha. Średnia głębokość to 7,3, a maksymalna 15,8 m. Maksymalna długość jeziora wynosi 696 m, a szerokość 254 m.

Ukształtowanie dna jest dość regularne, z jednym małym głęboczkiem o pow. 0,5 ha i głębokości 15 m. W strefie przybrzeżnej dno dość piaszczyste, głębiej osady organiczne o miąższości 30-80 cm.

Roślinność wynurzona występuje w wąskim i przerywanym pasie osłaniającym ok. 35% linii brzegowej. Dominujące gatunki: trzcina pospolita, pałka wodna, manna mielec oraz pojedyncze skupiska situ.

Roślinność zanurzona obejmuje powierzchnię dna do 2 m, głównie wywłócznik i rdestnice.

Roślinność pływająca tworzy niewielkie skupiska przy dopływach do jeziora, dominuje grążel żółty i rzęsa trójrowkowa.

Przeźroczystość wody
waha się od 70 cm latem do 100 cm wiosną i jesienią. Latem zdarzają się zakwity fitoplanktonu i woda zmienia barwę od brunatnej do ciemno-zielonej.

Występujące gatunki ryb to: głównie leszcz i karp, krąp, szczupak, okoń, płoć, węgorz, karaś zł., lin, amur biały, tołpyga, jazgarz. Do końca lat 90-tych w jeziorze prowadzona była hodowla karpia, czego efektem są jeszcze dziś przypadki złowienia dużych okazów karpia.

Warunki do wędkowania z brzegu są bardzo dobre z uwagi na liczne przerwy w pasie roślinności oraz łagodnie opadające stoki jeziora.

Do najatrakcyjniejszych ryb łowionych na wędkę należą: karpie, węgorz, płoć, okoń.